Chân Lý Là Gì?
Giới Thiệu

Muốn nhận ra đồng tiền giả, chúng ta phải biết thấu đáo đồng tiền thật. Nếu không thì đồng tiền nào cũng thật đối với ta hết. Chỉ nhìn thoáng qua, chúng ta cho rằng đạo nào cũng tốt, cũng đúng. Nhưng chân lý chỉ có một. An Bình & Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng với chúng tôi làm một cuộc thám hiểm để tìm chân lý trong Kinh Thánh.

Nhiều người nghĩ rằng Kinh Thánh là quyển sách quá xưa, vì thế có thể bị tam sao thất bổn hay rất khó hiểu. Một số khác thì thắc mắc rằng nếu Kinh Thánh thật sự dễ hiểu, thì tại sao lại có quá nhiều giáo hội khác nhau như thế? Và hội thánh nào cũng cho rằng mình tin vào Kinh Thánh nhưng lại giảng dạy những điều nghịch nhau. Sở dĩ có nhiều niềm tin khác nhau là vì dù con người cho rằng mình tin vào Kinh Thánh, nhưng lại không nghiên cứu Kinh Thánh “theo cách mà Ðức Chúa Trời dạy bảo,” hay chỉ làm theo những phần Kinh Thánh phù hợp với ý thích của mình mà thôi. Ðức Chúa Trời đã dạy chúng ta cách để hiểu được Kinh Thánh. Nếu chúng ta chỉ cần đi theo phương pháp mà Ngài đã vạch ra, chúng ta sẽ biết chính xác những điều Kinh Thánh muốn nói. Chúng ta sẽ biết được lẽ thật và sẽ có được cuộc sống an bình và hạnh phúc, cùng sự sống Chúa ban cho sau nầy.

1) Làm thế nào để chúng ta biết Thượng Ðế và hiểu rõ chân lý của Ngài?
2. Có phải Chúa truyền từng lời từng chữ cho các tôi tớ của Ngài ghi chép lại thành Kinh Thánh chăng?
5213180
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3229
20613
102099
5213180
Your IP: 68.183.99.96
Server Time: 2019-06-19 12:38:03

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong