Con Ðường Giải Thoát
1) Thượng Ðế Toàn Năng Ngài là ai?
2) Thủy Tổ của loài người là ai?
Loài người đã có thái độ thế nào với Ðấng Tạo Thành của mình?
Hậu quả mà loài người phải nhận sau khi phạm tội là gì?
Ðó là một ngày buồn thảm cho nhân loại vì A-đam và Ê-va đã phạm tội.
5213180
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3229
20613
102099
5213180
Your IP: 68.183.99.96
Server Time: 2019-06-19 12:38:03

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong