Thánh Nhạc An Bình Hạnh Phúc
Danh Tuyệt Vời
Quý vị có thể dùng tất cả tài liệu trong trang web nầy để nuôi dưỡng đức tin cho cá nhân và trong điểm nhóm. ABHP dành độc quyền xử dụng tất cả tài liệu nầy cho mọi hình thức quảng bá quần chúng như phát thanh. phát hình, in ấn, hay trên mạng internet...

CD NHẠC & TRUYỀN GIẢNG

(Hòa Âm, Phối Khí, Thực Hiện: Phòng Thu An Bình Hạnh Phúc)
(An Bình Hạnh Phúc Giữ Bản Quyền Tất Cả Tài Liệu, Nhạc, Phim)
(Tất cả mọi trích dịch và xử dụng để in, để quảng bá ra quần chúng phải được cho phép)
(COPYRIGHT © Peace & Happiness Ministry)
(All Rights Reserved)

Nếu quý vị nhận được ơn phước, vui lòng hổ trợ chúng tôi tài chánh để
chúng tôi có thể thực hiện những chương trình trong tương lai hầu nhiều
người được biết Chúa & đạo của Ngài.

 • Danh Tuyệt Vời - Khánh Linh
 • Nguồn Gốc Vũ Trụ - Sao Mai
 • Quay Về Với Ðấng Tạo Hoá - Sao Mai
 • Tình Ngài Yêu Ta Vô Ðối - Bạch yến
 • Thơ: Ngài Là Ðường Ði - Hoàng Khánh
 • Chúa Ngự Tâm Tôi - Sao Mai
 • Chúa Yêu Trẻ Thơ - Sao Mai
 • Con Yêu Ngài 1 - Sao Mai
 • Con Yêu Ngài 2 - Sao Mai
 • Danh Tuyệt Vời - Sao Mai
 • Lắng Nghe Tiếng Chúa - Sao Mai
 • Nhóm Nhau Bên Bờ - Sao Mai
 • Dâng Lời Cầu Xin - Sao Mai
 • Chúng Ta Chiên Của Chúa - Sao Mai
 • Chuông Reo Vang - Sao Mai
 • Nghìn Xưa Còn Vang - Sao Mai
 • Ánh Sáng Nhỏ Bé - Sao Mai
 • Theo Ánh Sao Mai - Sao Mai
 • Cây Xanh Nhịp Nhàng - Sao Mai
 • Lời Sự Sống - Sao Mai
 • Phải Gìn Giữ Luôn - Sao Mai
 • Nơi Tuyệt Vời - Sao Mai
 • Chúa Yêu Quý, Xin Cầm Tay - Sao Mai
 • Chúa Cao Sang - Sao Mai
 • Hãy Ðến Cùng Hát - Sao Mai
 • Chúng Ta Ðến Thờ Ngài - Sao Mai
 • Làm Tâm Con Ðổi Thay - Sao Mai
 • Sống Bằng Lời Chúa Hứa - Sao Mai
 • Hãy Lên Ðường - Sao Mai
 • Ngày Ðem Trái Về - Sao Mai
 • Niềm Vui Trong Chúa - Sao Mai
 • Khi Chúa Gọi Tên - Sao Mai
 • Lạy Giê-su - Sao Mai
 • Hằng Mơ Ðến Ðất Ấy - Sao Mai
 • Thơ Hoàng Khánh: Con Ðã Sẵn Sàng - Sao Mai
 • Hiến Cả Thảy Cho Ngài - Sao Mai
 • Người Khôn Người Ngu - Sao Mai
 • Thông Công Với Chúa - Sao Mai

CD NHẠC & TRUYỀN GIẢNG

(Hòa Âm, Phối Khí, Thực Hiện: Phòng Thu An Bình Hạnh Phúc)
(An Bình Hạnh Phúc Giữ Bản Quyền Tất Cả Tài Liệu, Nhạc, Phim)
(Tất cả mọi trích dịch và xử dụng để in, để quảng bá ra quần chúng phải được cho phép)
(COPYRIGHT © Peace & Happiness Ministry)
(All Rights Reserved)

Nếu quý vị nhận được ơn phước, vui lòng hổ trợ chúng tôi tài chánh để
chúng tôi có thể thực hiện những chương trình trong tương lai hầu nhiều
người được biết Chúa & đạo của Ngài.

 • Chúc Tụng Danh Chúa - Sao Mai
 • Bài Giảng: Cuộc Ðời Ðáng Sống - Mê Linh
 • Duy Ngài Lớn Thay - Mê Linh
 • Ước Gần Bên Chúa - Nguyên Dung
 • Quyền Trong Huyết - Văn Giai
 • Giê-su Làm Người - Tuyết Mai
 • Vầng Ðá Nương Thân - Nguyên Dung
 • Giê-ru-sa-lem - Mê Linh
 • Trong Danh Chúa Giê-su - Nguyên Dung
 • Ngài Là Ðấng Nương Thân - Nguyên Dung
 • Ðây Ngày Chúa Tạo - Nguyên Dung
 • Phải Gìn Giữ Luôn - Tuyết Mai
 • Hiến Cả Thảy Cho Ngài - Sao Mai
 • Ðức Tin & Hành Ðộng - Mê Linh
 • Ðường Ði Lẽ Thật Sự Sống - Văn Giai
 • Ta Chiếu Sáng - Văn Giai & Thanh Trúc
 • Vì Vậy Tôi Yêu Chúa - Mê Linh
 • Gần Bên Chúa - Nguyên Dung
 • Chúc Tụng Danh Chúa - Nguyên Dung
 • Gần Bên Chúa Hơn - Quốc Ấn
 • Lời Kêu Gọi: MS Dương Quốc Tùng - MS Dương Quốc Tùng
 • Lời Kết & Mê Linh: Cùng Xây Dựng Nhà Cha - Mê Linh
5068374
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
361
23083
100662
5068374
Your IP: 54.87.61.215
Server Time: 2019-05-24 01:47:28

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong