LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973

HỘI THÁNH ORANGE COUNTY
TRUYỀN HÌNH AN BÌNH HẠNH PHÚC

2101 West Edinger Ave. Santa Anna, CA 92704

Sinh Hoạt Hè
Vacation Bible School 2016
THEO BƯỚC CHÂN GIÊ-SU - ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIAN
FOLLOWING JESUS - THE LIGHT OF THE WORLD

For All Kids 4-12 Years Old
Date: July 28, 29, 30 2016

Time: 9:00AM -1:30PM

Registration(Ghi Danh): July 9 - July 28 2016
Liên Lạc Cô Minh Phương Tel: (714)809 - 0319

Free T-shirt, Art Craft, Music, Snack, Lunch

 

Thông Báo Đặc Biệt
Giáo Hạt Đông Nam California Mục Vụ Người Việt
Kính Mời Quý Vị Tham dự
Trại Hè 2016
"Đẩy Mạnh Phúc Âm Đời Đời"
Kinh Thánh: Sách Đanien

Địa Điểm: Guajome Regional Park
3000 Guajome Lake Rd
Oceanside, CA 92057
July 21 - July 24


Mời Quý Vị ghi danh sớm với Cô Ann Doan hoặc qua email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2466275
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
3301
10144
76754
2466275
Your IP: 203.113.152.7
Server Time: 2016-07-26 21:29:27

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong