LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973
14 Sứ Điệp Cảnh Báo Cuối Cùng
Học Kinh Thánh

“Tôi biết một người trong Ðấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba... được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra.” (2 Côrinhtô 12:2,4)

Ba-ra-đi có nghĩa là ...

Thần Học

“Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va.” “Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi là công bình, sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc ...

Tài Liệu

“Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va.” “Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi là công bình, sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc ...

Selected Videos
Sinh Hoạt Hè

Sinh Hoạt Kinh Thánh Hè 2015
Chủ Đề: Chinh Phục Thử Thách Bởi Quyền Năng Chúa
Ngày: 9, 10, 11 Tháng 7
Giờ: 9:00am - 1:30pm
Địa Điểm: 2101 W. Edinger Ave. Santa Ana CA 92704
Điện Thoại: Minh Phương 714-809-0319

Trại Hè 2015
Chủ Đề Trại: Kìa Ta Đến Mau Chóng
Chủ Đề Kinh Thánh: Khải Huyền
Ngày: 7, 8, 9 Tháng 8
Địa Điểm: Dogwood Campground, Rimforest CA 92378
Liên Lạc: qua email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1273499
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
308
9159
23815
1273499
Your IP: 191.30.41.212
Server Time: 2015-07-08 01:55:54

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong