LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973
Happy New Year 2018

Hội Thánh Orange County Cùng Toàn Ban An Bình Hạnh Phúc
2101 West Edinger Ave. Santa Ana, CA 92704

Thông Báo Đặc Biệt

MS Dương Quốc Tùng giảng dạy trực tuyến mỗi Thứ Bảy theo giờ California, USA

Thời Khóa Biểu:
- 10:15 giờ sáng - Lớp Kinh Thánh
- 11:00 giờ sáng - Thờ Phượng

Cách Vào Xem:
1) Vào browser đánh chữ "livestream.com"
2) Chọn "Discover"
3) Vào Search Events đánh chữ "abhppadd"
4) Chọn "Sabbath Worship"

3622185
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
310
6365
45126
3622185
Your IP: 216.244.66.246
Server Time: 2018-02-21 03:27:10

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong