LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973
Thông Báo Đặc Biệt
Selected Videos
Live Broadcast Anouncement

MS Dương Quốc Tùng giảng dạy trực tuyến mỗi Thứ Bảy theo giờ California, USA
Thời khóa biểu:
- 10:15 giờ sáng - Dạy Kinh Thánh
- 11:00 giờ sáng - Giờ Thờ Phượng
- 11:45 giờ sáng - Giảng
- 2:30 giờ chiều - Dạy Kinh Thánh
Cách vào xem:
1) Vào browser đánh chữ "livestream.com"
2) Khi hiện ra hàng chữ "Watch or Broadcast Live Events" thì chọn "Watch"
3) Hàng bên trên có những chữ "Livestream, Watch Events, Broadcast Live-Search." Đánh vào chỗ kính hiển vi "search" chữ "abhppadd"
4) Sẽ hiện ra những khung đen, chọn khung có hàng chữ "Sabbath Worship-Live"

1253634
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
1462
9887
3950
1253634
Your IP: 188.165.15.208
Server Time: 2015-07-02 12:27:45

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong