LẮNG NGHE AN BÌNH HẠNH PHÚC 24/7: 712-432-9973
14 Sứ Điệp Cảnh Báo Cuối Cùng
Thông Báo Đặc Biệt

MS Dương Quốc Tùng giảng dạy trực tuyến mỗi Thứ Bảy theo giờ California, USA

Thời Khóa Biểu:
- 10:15 giờ sáng - Lớp Kinh Thánh
- 11:00 giờ sáng - Thờ Phượng
- 2:30 giờ chiều - Lớp Kinh Thánh

Cách Vào Xem:
1) Vào browser đánh chữ "livestream.com"
2) Chọn "Watch Events"
3) Vào Search Events đánh chữ "abhppadd"
4) Chọn "Sabbath Worship"

Selected Videos
Sinh Hoạt Hè
Trại Hè 2015
Chủ Đề Trại: Kìa Ta Đến Mau Chóng
Chủ Đề Kinh Thánh: Khải Huyền
Ngày: 7, 8, 9 Tháng 8
Địa Điểm: Dogwood Campground, Rimforest CA 92378
Liên Lạc: qua email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1342802
Hôm Nay
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
1486
5657
10237
1342802
Your IP: 113.174.176.227
Server Time: 2015-08-03 08:27:12

Dâng Hiến

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

Theo An Bình Hạnh Phúc
An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
An Bình Hạnh Phúc (Hong Kong)
P.O. Box 310 Hong Kong